trung tâm thương mại thế giới-Đã 18 năm kể từ khi vụ khủng bố 11/9 đoạt mạng hàng nghìn người Mỹ, bức ảnh 'người đàn ông rơi' vẫn không ngừng gây ám ảnh