trung tâm thương mại Artemis-Người phụ nữ bị nam bảo vệ đánh tại Trung tâm thương mại: 'Tôi bị đấm gục tại chỗ'