Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM-Sau khi gỡ bỏ cách ly xã hội, TP.HCM có thể bước vào giai đoạn 3 của dịch bệnh Covid-19