Trung tâm khí tượng thủy văn-Bão số 5 di chuyển nhanh và liên tục mạnh thêm, nguy cơ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung