Trung tâm Hội nghị-Chiêm ngưỡng công trình duy nhất của Việt Nam lọt đề cử giải 'Oscar kiến trúc' thế giới 2021