Trung Quốc nợ ngập đầu-Trung Quốc ngập nợ vì đường sắt cao tốc: Tự sập bẫy?