Trung Quốc-Van Dijk không phủ nhận mẹ là người gốc Trung Quốc