Trung Quốc-Xuống tay sát hại bạn trai vì bị chê béo