Trung Quốc-Đợt bùng phát Covid-19 mới ở Trung Quốc có thể đã âm thầm lây lan hơn 2 tháng