Trung Nguyên-Bà Diệp Thảo lên tiếng về thông tin không còn là cổ đông Trung Nguyên