trung gian hòa giải-Ông Zelensky: Nỗ lực của Pháp làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine là “vô ích”