Trung Đông-Lầu Năm Góc bác tin Nga treo thưởng cho Taliban giết lính Mỹ