trung anh-Nghệ sĩ Trung Anh, Công Lý chính thức được Chính phủ đề nghị xét tặng NSND