trục lợi từ thiện-Tịnh thất Bồng Lai đóng cửa suốt ngày đêm, những người sống ở đây ra ngoài làm gì vào buổi sáng?