trồng ớt-Trồng ớt mang về cho Bầu Đức mỗi tháng hơn 30 tỷ đồng