Trọng Nhân-Preview Hoa Hồng Trên Ngực Trái tập 35: Khán giả nghi ngờ Thái mắc bệnh nan y, Khuê trở về chăm sóc chồng cũ