Trọng Hùng-Được thầy Park kèm riêng, Trọng Hùng và Thanh Thịnh sẵn sàng đá trận mở màn