trốn nã-Lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu rồi trốn vào chùa 'sám hối'