trộm tài sản-Siêu trộm chống trả quyết liệt khi bị truy bắt