trộm tài sản-Hà Tĩnh: Đột nhập qua 3 lớp cửa, 'siêu trộm' cuỗm đi gần 1 tỉ đồng