trộm iphone-Video: Đang xem hàng, 2 thanh niên 'cuỗm' luôn 3 chiếc iPhone rồi chạy vụt mất trước sự bất lực của 2 nhân viên nữ