Trộm dữ liệu camera an ninh-Nhân viên lắp đặt camera an ninh quay lại trộm két sắt của khách hàng