trộm chó-Người dân vây bắt anh em ruột trộm hơn 20 con chó, mèo

  • Người dân vây bắt anh em ruột trộm hơn 20 con chó, mèo

    Người dân vây bắt anh em ruột trộm hơn 20 con chó, mèo

    Sau khi vây bắt, người dân đã đưa giao nộp hai đối tượng cùng hơn 20 con chó, mèo để giao nộp cho công an.

  • Bắt 3 đối tượng tiêu thụ 14 tấn thịt chó

    Bắt 3 đối tượng tiêu thụ 14 tấn thịt chó

    Để có nguồn chó ổn định cung cấp cho các quán nhậu thịt chó trên địa bàn và người dân có nhu cầu, ngoài việc mua lại chó của các con buôn, Nguyệt còn cấu kết với Thảo và Nở để trộm cắp chó. Công an xác định nhóm đối tượng trên đã đưa ra thị trường tiêu thụ 14 tấn thịt chó.