trộm chó-Cặp tình nhân trộm chó bị đánh hội đồng, xích cùng nhau bên tang vật