trộm cắp tài sản-Mới ra tù 10 ngày, thanh niên đi giật điện thoại rồi bị tai nạn chết thảm