trộm cắp tài sản-Người đàn ông mặc quần ngắn trộm ôtô đã bị tóm