trộm cắp tài sản-Cặp đôi nghiện ma tuý chuyên trộm cắp cổ vật, đồ thờ tại đền, chùa