trộm cắp tài sản-Nhóm trộm nhí đột nhập quán trà sữa, trộm tiền đi thuê du thuyền để du lịch