trộm cắp-Tuyên bố 'không bao giờ bị công an bắt' nhưng vẫn bị bắt