trói gốc cây-Em tử vong sau khi bị chị trói vào gốc cây suốt đêm