Trịnh Sảng-Tài khoản phụ của Trịnh Sảng đăng dòng trạng thái gây chú ý giữa liên hoàn drama kết quả ADN của 2 con