trình độ học vấn-Học vấn 'không phải dạng vừa' của cô gái hụt giải Hoa hậu - Bùi Khánh Linh