trịnh công sơn-Nhà sản xuất phim 'Em và Trịnh' xin lỗi giáo sư Michiko Yoshii