triệu vy bị phong sát-Cách hành xử khác biệt của Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh khi Triệu Vy gặp nạn