Triệu Vy-Mối quan hệ ít ai biết của Triệu Vy và Tạ Đình Phong: Có 1 người vì 'Én Nhỏ' mà tận tâm chẳng kém gì Huỳnh Hiểu Minh