triều tiên-Triều Tiên mua đàn ngựa thuẩn chủng Nga trị giá hàng chục nghìn đô la