triều tiên-Ông Kim Jong Un yêu cầu 'tăng cường răn đe chiến tranh'