Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong-Ơn giời Triệu Lệ Dĩnh đã chúc sinh nhật ông xã, Phùng Thiệu Phong chỉ đáp vỏn vẹn 4 chữ đã xoá tan tin đồn ly hôn