Triệt phá đường dây-Triệt phá đường dây lập hơn 30 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn