Triển lãm ôtô-Triển lãm Ôtô Việt Nam 2020 chính thức bị hủy