treo đầu dê bán thịt chó-Đặt mua 50 trứng cút lộn nhưng khi bóc vỏ thì tá hoả với bên trong, nhắn hỏi shop thì nhận được câu trả lời trớt quớt