trẻ nhất Thế giới-Hoàng hậu trẻ nhất thế giới, lên ngôi khi mới 21 tuổi