Trẻ hóc dị vật-Bé gái đang chơi bỗng dưng tím tái mặt mày, nguyên nhân do hóc một món nhiều trẻ thích ăn