trẻ em-Mỹ ghi nhận trường hợp bé sáu tuần tuổi tử vong vì Covid-19