Trang trải cuộc sống-'Dịch bệnh ập đến, tôi bỗng nhiên ra đường vì thất nghiệp': 5 phương pháp giúp bạn đối phó với cuộc khủng hoảng không báo trước mang tên 'Covid-19'