Trạng Tí-Sau 'Trạng Tí', đến lượt 'Thiên thần hộ mệnh' ngừng chiếu sau 6 ngày ra rạp