trang phục dân tộc-Đại diện Việt Nam mang 'nước mắm Phú Quốc' đi tranh giải Best National Costume