Trang Lạ trùng tu vòng 1-Chân dài giàu có nhất nhì showbiz Việt kể chuyện chồng cho tiền đi nâng cấp vòng 1