Trấn Thành gây tranh cãi-Trấn Thành gây tranh cãi vì đăng status cầu xin 'mẹ thiên nhiên nương tay' giữa dịch Covid-19 sau đó lại xóa vội?