trấn thành-Nguyên Khang đọc nhầm Quán quân, Trấn Thành bị tát... là loạt sự cố 'để đời' của TV Show Việt năm 2019