trấn thành-Nữ chính 'Người ấy là ai' tự ti vì tai nạn năm 4 tuổi, Hương Giang an ủi: 'Ở đây tôi nhiều sẹo nhất'