trấn thành-Trấn Thành gọi điện Minh Nhí 'mắng vốn' vì học trò quậy banh sân khấu 'Giọng ải giọng ai'