trấn thành-Sao Việt chi bạc tỷ để thoả đam mê: Người mê giày, người sưu tập đồ chơi đắt tiền nhất thế giới