Trần Quang Đại-Chưa bao giờ tự nhận là travel blogger nhưng nhìn tần suất Quang Đại đi du lịch mà cư dân mạng chỉ biết thốt lên hai tiếng: Xin thua!