Trần Nghĩa-Nhà trọ Balanha: Lâm phát hoảng khi bị Hân hỏi thẳng 'anh thích tôi phải không?'