Trần Kim Thành-Thu 8.000 tỷ nóng tay, anh em đại gia Kinh Đô đến ngày trở lại