Trần Danh Trung. -Hình ảnh 'phát tờ rơi' tại Nhật Bản khiến Công Phượng phải chịu nỗi oan thế nào?