trân châu-Đang ăn hải sản cắn phải 'hạt sạn', sung sướng khi vớ bẫm khoản tiền lớn