Trần Bảo Sơn-Trần Bảo Sơn mất nửa ngày quay cảnh gần gũi mỹ nhân TVB