Trăn 2 đầu-Hưng Yên xuất hiện trăn lạ 2 đầu, dân mạng tới tấp hỏi mua