Trầm cảm-Nhiều bệnh nhân tự hủy hoại thân thể vì "có con gì bò trên da mình"